listopad 2005
       

       Wystawa związana z zamknięciem przewodu  
       doktorskiego na ASP w Krakowie w dziedzinie 
       malarstwa.
       Ekspozycja przygotowanej pracy doktorskiej odbyła
       się w Galerii ZPAP "Pryzmat" w Krakowie.   

   
          << powrót