teksty moje   


               
<< powrót
    
>>    kilka zdań o metodzie

     >>    przestrzeń

     >>   język obrazu

     >>   osobista pustynia

     >>   codzienność

     >>   tekst pracy doktorskiej (pdf)

    >>   ukryty wymiar

    >>   niepotrzebna prawda (wiersz)

    >>   płaszczyzna (wiersz)

    >>   szkic do protokołu (pdf)

    >>  autoreferat do habilitacji 2011 (pdf)

    >>  rozprawa habilitacyjna 2011 (pdf)